Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3618/2020Usnesení NS ze dne 05.01.2021

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.3618.2020.1
Dotčené předpisy

§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3618/2020-96

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné JET Money s.r.o. se sídlem v Olomouci, Hněvotínská č. 241/52, identifikační číslo osoby 25858246, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Sokolská č. 536/22, proti povinné M. P., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Františkem Steidlem, advokátem se sídlem v Klatovech, Kpt. Jaroše č. 94, pro 17 220 Kč s příslušenstvím a pro smluvní pokutu 6 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 28 EXE 1448/2019, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. března 2020, č. j. 13 Co 78/2020-45, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

1. Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 26. 3. 2020, č. j. 13 Co 78/2020-45, kterým bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Klatovech ze dne 15. 1. 2020, č. j. 28 EXE 1448/2019-30, jímž byl zamítnut návrh povinné na zastavení exekuce, podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena; viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14, ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1685/2018, či ze dne 9. 1. 2020, sp. zn. 20 Cdo 3995/2019], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

2. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. 1. 2021

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru