Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3596/2013Usnesení NS ze dne 26.11.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.3596.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3596/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Servisní a skladové služby s. r. o., se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, Výstavní 2510/10, identifikační číslo osoby 28601751, zastoupeného Mgr. Peterem Harmečkem, advokátem se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Smetanovo náměstí 1180/7, proti povinné S. K., pro 20.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 26 EXE 1383/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. dubna 2013, č. j. 24 Co 34/2013-60, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání (§ 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb. ve znění od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2012) proti usnesení z 14. 5. 2012, č. j. 26 EXE 1383/2012-8, jímž okresní soud nařídil exekuci k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 20.000,- Kč s vyčíslenými úroky z prodlení, nákladů předcházejícího řízení a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“. Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.), aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení. K podání povinné ze dne 7. 10. 2013, založenému na č.l. 87 spisu, jež je svým obsahem nejasné a neurčité, soud nepřihlížel.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru