Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3519/2020Usnesení NS ze dne 16.12.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3519.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3519/2020-411

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem v Praze 4, Roškotova 1225/1, identifikační číslo osoby 47114321, proti povinnému P. D., narozenému XY, bytem XY, adresa pro doručování: XY, pro 7 712 Kč a 11 600 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 1613/2018, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2020, č. j. 53 Co 164/2019-281, 53 Co 371/2019, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 1. 2020, č. j. 53 Co 164/2019-281, 53 Co 371/2019, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen „o. s. ř.“, zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním doručeným soudu prvního stupně dne 20. 7. 2020 vzato zpět (č. l. 332 spisu).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. 12. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru