Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3495/2020Usnesení NS ze dne 09.02.2021

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.3495.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

2

5

20 Cdo 3495/2020-342

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněných 1) ASDB Jičín a.s. se sídlem v Praze 2, Gorazdova č. 1995/11, identifikační číslo osoby 28827554, a 2) Bernat paliva – kovošrot a.s. se sídlem v Liberci, Košická č. 663/5a, identifikační číslo osoby 28748069, proti povinné QUADRO spol. s r.o. se sídlem v Trutnově, Za Vápenkou č. 367, identifikační číslo osoby 49810618, pro 23 103 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Jiřího Štrincla, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, pod sp. zn. 90 EX 303/09, o dovolání soudního exekutora proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. srpna 2020, č. j. 25 Co 74/2020-307, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

1. Nejvyšší soud České republiky dovolání soudního exekutora JUDr. Jiřího Štrincla, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, proti výroku II. usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. srpna 2020, č. j. 25 Co 74/2020-307, kterým bylo změněno usnesení soudního exekutora JUDr. Jiřího Štrincla, Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou, ze dne 5. 2. 2019, č. j. 90 EX 303/09-213, tak, že z celé rozdělované podstaty ve výši 1 480 000 Kč se uspokojí pouze pohledávka přihlášeného věřitele CASPER CONSULTING a.s. se sídlem v Praze 1, Olivova č. 2096/4, identifikační číslo osoby 63980401, podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř., srov. shora výši částky, pro niž byla exekuce nařízena; viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. října 2015, sp. zn. 26 Cdo 4236/2015, ze dne 31. října 2013, sp. zn. 20 Cdo 1977/2013, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 27. února 2014, sp. zn. III. ÚS 346/14, ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1685/2018, či ze dne 9. 1. 2020, sp. zn. 20 Cdo 3995/2019], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat.

2. Dovolatel současně navrhl odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, dospěl k závěru, že jsou-li splněny důvody pro odmítnutí dovolání či pro zastavení dovolacího řízení (§ 243c o. s. ř.), není „projednatelný“ ani návrh na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, protože jde o návrh akcesorický. S ohledem na to se tedy Nejvyšší soud návrhem na odklad vykonatelnosti nezabýval.

3. O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. 2. 2021

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru