Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3450/2017Usnesení NS ze dne 29.08.2017

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3450.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.2013

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3450/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněné Společenství 1276-1279, se sídlem v Kadani, Chomutovská č. 1278, identifikační číslo osoby 273 18 249, proti povinné M. A., K., pro 35 049 Kč s příslušenstvím, vedené u Exekutorského úřadu v Rakovníku pod sp. zn. 087 Ex 572/12-67, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 11. 2016, č. j. 9 Co 1127/2016-89, takto:

Řízení o dovolání povinných se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 28. 11. 2016, č. j. 9 Co 1127/2016-89, kterým bylo potvrzeno usnesení exekutorského kandidáta Mgr. P. T., pověřeného soudní exekutorskou JUDr. Hanou Šajnerovou, Exekutorského úřadu v Rakovníku, ze dne 23. 3. 2016, č. j. 087 Ex 572/12-67, jímž byl udělen příklep vydražiteli společnosti SASME Reality s. r. o., podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelka i přes výzvu Okresního soudu v Chomutově, ze dne 22. 3. 2017, č. j. 26 EXE 10448/2012-30, nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.) a z obsahu spisu se nepodává, že by dovolatelka měla právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Šumperku ze dne 14. 3. 2017, č. j. 4 EXE 1729/2012-160, nabylo právní moci dne 14. 6. 2017.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. srpna 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru