Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3440/2010Usnesení NS ze dne 02.12.2010

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.3440.2010.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3440/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněného Magistrátu hlavního města Prahy, se sídlem v Praze 1, Mariánské náměstí 2, proti povinnému J. Ch., pro 2.000,- Kč, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 28 Nc 13190/2008, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 26. 2. 2010, č. j. 25 Co 402/2009-32, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud změnil usnesení z 23. 3. 2009, č. j. 28 Nc 13190/2008-11, ve znění opravného usnesení z 10. 11. 2009, č. j. 28 Nc 13190/2008-22 (jímž okresní soud zastavil exekuci), tak, že se exekuce nezastavuje, podal povinný dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 o. s. ř.) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud dovolatele usnesením z 2. 6. 2010 (na č. l. 48) doručeným mu 15. 6. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o. s. ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. prosince 2010

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru