Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3435/2020Usnesení NS ze dne 14.12.2020

HeslaZastavení exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3435.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3435/2020-142

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s., se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, identifikační číslo osoby 61860069, zastoupené JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti povinné V. V. J., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Filipem Sojákem, advokátem se sídlem v Praze 4, Mikuláše z Husi 382/12, pro 48 870 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 21 Nc 11377/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17. 7. 2020, č. j. 24 Co 828/2020-108, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Okresní soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 31. 1. 2020, č. j. 21 Nc 11377/2008-67, zastavil exekuci (výrok I.), uložil oprávněné zaplatit povinné náklady exekučního řízení ve výši 5 033,60 Kč k rukám jejího právního zástupce (výrok II.) a uložil oprávněné zaplatit soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Tunklovi na náhradě nákladů exekuce částku 6 655 Kč (výrok III.).

Krajský soud v Českých Budějovicích v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že se návrh na zastavení exekuce zamítá.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť v době vydání rozhodnutí odvolacího soudu bylo předmětem exekučního řízení peněžité plnění nepřevyšující částku 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] – exekuce byla vedena pro vymožení částky 48 870 Kč s příslušenstvím. Přípustnost dovolání nezaloží ani nesprávné poučení odvolacího soudu [srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002 (uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002].

Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 12. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru