Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3392/2017Usnesení NS ze dne 29.08.2017

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3392.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3392/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných a) R. H., P., a b) R. H., P., zastoupených R. H., obecnou zmocněnkyní, P., proti povinnému R. L., P., pro výživné, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 278/97, o dovolání oprávněných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 7. 2016, č. j. 14 Co 298/2016-75, takto:

I. Řízení o dovolání oprávněných se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění (stručné dle §243f odst. 3 o. s. ř.) :

Městský soud v Praze potvrdil napadeným rozhodnutím usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 6. 4. 2016, č. j. E 278/97-62, jímž soud prvého stupně zastavil výkon rozhodnutí pro běžné výživné u oprávněné a) od 17. 11. 2011 a u oprávněného b) od 1. 7. 2012. Návrh na zastavení exekuce pro dlužné výživné byl pro nedůvodnost zamítnut.

Oprávnění, aniž by byli zastoupeni advokátem, napadli rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním. Usnesením Okresního soudu v Písku ze dne 10. 5. 2012, č. j. 18 Nc 1533/2009-92, byli vyzváni, aby si ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Byli poučeni o možnosti požádat o ustanovení advokát soudem, pokud splní zákonem stanovené předpoklady, či o možnosti přidělení advokáta Českou advokátní komorou. Rozhodnutí nabylo právní moci. Oprávnění si zástupce pro dovolací řízení do současnosti nezvolili.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku i přes řádnou výzvu soudu prvého stupně nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil podle ustanovení § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II, bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 a článek II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.).

S ohledem na výsledek dovolacího řízení se rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení nezdůvodňuje (viz § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 8. 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru