Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3342/2013Usnesení NS ze dne 30.10.2013

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.3342.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3342/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné ELKOV elektro a.s., se sídlem v Blansku, Vodní 613/5, identifikační číslo osoby 262 79 690, zastoupené JUDr. Jaroslavou Vodáčkovou, advokátkou se sídlem v Brně, Ponávka 2, proti povinnému J. F., pro 156.437,- Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Karla Urbana, Exekutorský úřad Brno-město, pod sp. zn. 97 EX 4121/08, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. září 2011, č. j. 19 Co 445/2011 - 207, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Usnesením ze dne 12. 7. 2011, č. j. 97 EX 4121/08 - 203, soudní exekutor JUDr. Karel Urban rozhodl tak, že udělil vydražiteli F. N. příklep na tam specifikované nemovitosti v k.ú. Dlouhá Třebová za nejvyšší podání ve výši 600.000,- Kč.

Krajský soud v Hradci Králové shora uvedeným usnesením usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti rozhodnutí krajského soudu podal povinný dovolání a následně požádal soud o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Okresní soud v Ústí nad Orlicí usnesením ze dne 25. 1. 2013, č. j. 0 Nc 6936/2008 - 68, rozhodl, že se dovolateli zástupce pro dovolací řízení neustanovuje. Toto usnesení nabylo právní moci dne 14. 2. 2013, avšak dovolatel dosud nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru