Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3336/2019Usnesení NS ze dne 29.10.2019

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3336.2019.1
Dotčené předpisy

§ 238 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

III. ÚS 195/20


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3336/2019-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Městské části Praha 1, se sídlem v Praze 1, Vodičkova č. 681/18, identifikační číslo osoby 00063410, proti povinné Ontario Group s.r.o., se sídlem v Praze 5, Hlubočepská č. 1156/38b, zastoupené Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem se sídlem v Příbrami, Na Flusárně č. 168, pro 6 036 448,17 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 14 EXE 2424/2018, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2019, č. j. 70 Co 177/2019-48, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti části usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. května 2019, č. j. 70 Co 177/2019-48, kterým bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 28. března 2019, č. j. 14 EXE 2424/2018-33, v části, jíž byl zamítnut návrh povinné na odklad předmětné exekuce, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, odmítl, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto ve věci odkladu provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.], a v dovolacím řízení proto nelze pokračovat (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2018, sp. zn. 20 Cdo 1212/2018, ze dne 25. 9. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2260/2018, či ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. 20 Cdo 1533/2018).

Dovolání dále směřuje i proti části usnesení odvolacího soudu, jíž bylo potvrzeno usnesení soudu I. stupně v části, jíž byl zamítnut návrh povinné na zastavení předmětné exekuce. Dovolatelka ve svém podání namítá, že měl odvolací soud vyčkat s vydáním rozhodnutí o jejím návrhu na zastavení exekuce, neboť podala ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 26 Cdo 545/2019, jímž bylo odmítnuto její dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2018, č. j. 30 Co 167/2018-235, kterým bylo zastaveno odvolací řízení proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 8. 1. 2018, č. j. 35 C 11/2017-166, jež je v dané věci exekučním titulem. Rozhodnutí Ústavního soudu je dle jejího názoru pro celý další průběh exekučního řízení klíčové. Uvedla, že tímto postupem odvolací soud porušil právo povinné na spravedlivý proces tak, jak je garantováno Listinou základních práv a svobod.

Argumentuje-li dovolatelka podáním předmětné ústavní stížnosti, jde o námitku, která nemůže založit přípustnost dovolání, neboť jde o nepřípustné uplatnění nové skutečnosti, ke které nelze v dovolacím řízení přihlížet (srov. ustanovení § 241a odst. 6 o. s. ř., a k tomu dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1775/2017, ze dne 18. 7. 2017, sp. zn. 20 Cdo 2750/2017, a ze dne 19. 7. 2017, sp. zn. 20 Cdo 3000/2017), když dovolatelkou podaná ústavní stížnost byla podána dne 22. 7. 2019, tedy až po rozhodnutí odvolacího soudu. Odvolací soud tudíž k této skutečnosti ve svém rozhodnutí ani nemohl přihlédnout (srov. ustanovení § 154 odst. 1 o. s. ř.).

Nejvyšší soud proto z výše uvedených důvodů dovolání povinné i v této části podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 10. 2019

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru