Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 332/2005Usnesení NS ze dne 27.07.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.332.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 332/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky v exekuční věci oprávněného města P., zastoupeného advokátem, proti povinným 1/ D. D. a 2/ E. D., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod. sp. zn. 73 Nc 1982/2004, o dovolání povinné Evy Dunové proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 8. 2004, č.j. 56 Co 406/2004-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 4. 6. 2004, č.j. 73 Nc 1982/2004-13, kterým Okresní soud Plzeň – město nařídil podle rozsudku téhož soudu ze dne 10. 3. 2000, sp. zn. 14 C 335/99, ke splnění povinnosti vyklidit byt č. 10 na 3. podlaží domu č.p. 1792 v P. ulici v P., exekuci a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Z. Z.

Je-li dovolatelem - jako v projednávaném případě - fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 2. 11. 2004, č.j. 73 Nc 1982/2004-28, soud prvního stupně dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil o následcích, nevyhoví-li výzvě. Na výzvu, která jí byla doručena dne 26. 11. 2004, povinná neodpověděla.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. l a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněnému však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek..

V Brně dne 27. července 2005

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru