Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3306/2013Usnesení NS ze dne 31.10.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.3306.2013.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2013 do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3306/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Ing. J. K., zastoupeného JUDr. Václavem Mikolášem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Dukelská 669/64, proti povinným 1) Ing. J. S., zastoupenému JUDr. Janem Bacílkem, advokátem se sídlem v Kladně, T. G. Masaryka 108, 2) RASKAL spol. s r. o., se sídlem v Praze 6, Hošťálkova 1b/392, identifikační číslo osoby 25071246, 3) RASKAL DEVELOPMENT s. r. o., se sídlem v Praze 6, Hošťálkova 1b/392, identifikační číslo osoby 27240711, pro 1,900.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 2454/2012, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2012, č. j. 69 Co 474/2012-46, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Odvolací soud výrokem I. v záhlaví označeného rozhodnutí odmítl odvolání povinného a výrokem II. potvrdil usnesení ze dne 13. 8. 2012, č. j. 34 EXE 2454/2012-27, v napadeném výroku IV., kterým soud prvního stupně zamítl návrh oprávněného na nařízení exekuce pro smluvní pokutu 566.000,- Kč za období od 1. 7. 2009 do 6. 8. 2012 a pro smluvní pokutu 500,- Kč za každý den prodlení od 7. 8. 2012 do zaplacení. Rozhodnutí odvolacího soudu ve výroku II. napadl oprávněný dovoláním.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz. Čl. II Přechodných ustanovení, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“. Dovolání není přípustné.

Podle Části první, Čl. II Přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009. Dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. 7. 2009 se tedy projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení o. s. ř. upravujících dovolací řízení již ve znění účinném od 1. 7. 2009. Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že od 1. 7. 2009 není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo rozhodnuto o odvolání proti usnesení soudu prvního stupně o nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce). Jestliže tedy v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání 29. 11. 2012, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.). O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru