Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3267/2017Usnesení NS ze dne 26.09.2017

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3267.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 201 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3267/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Ivany Kudrnové a JUDr. Zbyňka Poledny ve věci žalobkyně GOLD ROYAL CROWN a. s., se sídlem v Praze 2 – Nové Město, Sokolská třída č. 1788/60, zastoupené K. K., obecným zmocněncem, O., proti žalovanému P. P., O., o vyloučení movitých věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 13 C 143/2011, o odvolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 5. 2017, č. j. 8 Co 135/2017-183, takto:

I. Řízení o „odvolání“ žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 5. 2017, č. j. 8 Co 135/2017-183, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) ustanovil žalobkyni podle § 29 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“) opatrovníkem Mgr. A. H., advokáta se sídlem v O.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně, zastoupená obecným zmocněncem, dne 8. 6. 2017 u odvolacího soudu odvolání.

Nejvyšší soud České republiky, kterému byla věc předložena odvolacím soudem k projednání a rozhodnutí, řízení o podaném „odvolání“ pro neodstranitelný nedostatek podmínek řízení zastavil.

Odvolání je podle § 201 o. s. ř. řádným opravným prostředkem, jímž může účastník napadnout rozhodnutí soudu prvního stupně, pokud to zákon nevylučuje.

Nejvyšší soud České republiky rozhoduje v občanském soudním řízení o mimořádném opravném prostředku - dovolání - proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (srov. § 10a, § 236 odst. 1 o. s. ř.).

Proti rozhodnutí odvolacího soudu občanský soudní řád odvolání nepřipouští; není přitom rozhodné, zda jde o rozhodnutí ve věci nebo o rozhodnutí procesní povahy (srovnej např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 10. 2002, sp. zn. 21 Cdo 2036/2001).

Napadené usnesení je rozhodnutím odvolacího soudu, kterým se končí odvolací řízení, odvolání proto proti němu přípustné není.

Občanský soudní řád k projednání odvolání proti takovému rozhodnutí neupravuje ani funkční příslušnost určitého soudu; nedostatek funkční příslušnosti je přitom neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, jehož důsledkem je vždy zastavení řízení (srovnej § 104 odst. 1 věta první o. s. ř.). Řízení o odvolání proti rozhodnutí odvolacího soudu zastaví Nejvyšší soud České republiky jako vrcholný článek soustavy obecných soudů (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 433/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2002, pod číslem 139).

Nad rámec tohoto rozhodnutí lze připomenout, že soudem ustanovený opatrovník bude svou funkci vykonávat jen po dobu, než na straně žalobkyně odpadnou důvody, pro které byl opatrovník ustanoven.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 9. 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru