Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3235/2006Usnesení NS ze dne 25.09.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:20.CDO.3235.2006.1
Podána ústavní stížnost

II. ÚS 3035/07


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3235/2006

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové

v právní věci žalobce M. B., zastoupeného advokátkou proti žalované G. P. s.r.o., o vyloučení nemovitostí z exekuce, vedené u Okresního soudu Plzeň – město pod sp. zn.

73 Nc 970/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne

26. 1. 2006, č.j. 56 Co 2/2006-236, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti shora označenému rozhodnutí, doručenému mu 8. 3. 2006, podal žalobce (zastoupený advokátkou ustanovenou mu usnesením z 30. 12. 2003, č. j. 73 Nc 970/2003-52, pravomocně 27. 1. 2004) dne 12. 4. 2006 vlastnoručně sepsané dovolání, jež však postrádalo náležitosti předepsané ustanovením § 241a odst. 1 o.s.ř., zejména uvedení dovolacích důvodů. Dovolání pak doplnila žalobcova advokátka podáním

z 24. 7. 2006 (č.l. 258), podaným u okresního soudu osobně dne 25. 7. téhož roku.

Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 věty první o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom,

v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání.

Z uvedených ustanovení Nejvyšší soud již v několika rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o.s.ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod poř. č. 21, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31).

V daném případě dovolací lhůta uplynula dnem 9. 5. 2006, advokátkou sepsané podání, jímž bylo dovolání doplněno, bylo však soudu doručeno teprve 25. 7. 2006, tedy po uplynutí lhůty předepsané ustanovením § 241b odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. odmítl.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však prokazatelné náklady tohoto řízení, na jejichž náhradu by jinak měla dle § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. právo, (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2007

JUDr. Vladimír Mikušek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru