Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3233/2012Usnesení NS ze dne 31.10.2012

HeslaExekuce
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2012:20.CDO.3233.2012.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3233/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 000 05 886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, adresa pro doručování: Ječná 39a, 120 21 Praha 2, proti povinnému P. Š., pro 808,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 151 Nc 5159/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. října 2011, č. j. 12 Co 403/2011 - 42, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Obvodní soud pro Prahu 7 usnesením ze dne 4. 8. 2011, č. j. 151 Nc 5159/2009 - 33, zamítl návrh povinného ze dne 28. 3. 2011 na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 18. 11. 2009, č. j. 151 Nc 5159/2009 - 3.

Shora označeným usnesením Městský soud v Praze usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 12. 1. 2012, č. j. 151 Nc 5159/2009 - 63, byl dovolatel vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, s poučením, že nebude-li do 14-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dovolatel požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, Obvodní soud pro Prahu 7 však usnesením ze dne 2. 7. 2012, č. j. 151 Nc 5159/2009 - 68, rozhodl, že povinnému se zástupce z řad advokátů neustanovuje. Toto usnesení nabylo právní moci dne 31. 7. 2012, lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 30. 9. 2012, avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2012

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru