Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 321/2017Usnesení NS ze dne 20.02.2017

HeslaZastavení exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.321.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 321/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Statutárního města Přerov, se sídlem v Přerově, Bratrská 709/34, identifikační číslo osoby 00301825, proti povinnému P. D., pro 300 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 28 EXE 642/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 27. 10. 2016, č. j. 40 Co 441/2016-109, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 20. 7. 2016, č. j. 28 EXE 642/2014-101, kterým Okresní soud v Přerově zamítl návrh povinného na úplné zastavení exekuce ze dne 7. 3. 2016, a doplněný podáními povinného ze dnů 18. 4. 2016 a 20. 5. 2016.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu podáním nazvaným jako protest proti usnesení krajského soudu, jež je podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) dovoláním proti usnesení odvolacího soudu. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen „o. s. ř.“).

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. února 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru