Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3202/2020Usnesení NS ze dne 04.11.2020

HeslaZastavení exekuce
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3202.2020.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3202/2020-273

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem v Liberci III, Mrštíkova 407/3, identifikační číslo osoby 47311975, zastoupené Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, proti povinnému J. V., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. Petrou Vrbicovou, advokátkou se sídlem v Liberci, Lípová 664/6, pro 1 016 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Liberci pod sp. zn. 70 Nc 6567/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 17. 3. 2020, č. j. 36 Co 372/2019-240, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci (dále odvolací soud) usnesením ze dne 17. 3. 2020, č. j. 36 Co 372/2019-240, potvrdil usnesení Okresního soudu v Liberci ze dne 11. 9. 2019, č. j. 70 Nc 6567/2009-223, ve výroku II. v části zamítající návrh povinného na zastavení exekuce a v části zastavující řízení jej změnil tak, že se rozhodnutí o částečném zastavení exekuce, co do provedení srážkou ze mzdy či jiného příjmu povinného, nevydává.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, o němž Nejvyšší soud rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen o. s. ř., tak, že se dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 písm. c) o. s. ř. odmítá pro nepřípustnost, protože v době vydání rozhodnutí odvolacího soudu bylo předmětem exekučního řízení peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč (viz znění § 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. se zřetelem k výši oprávněnou vymáhané pohledávky, k jejímuž příslušenství se nepřihlíží).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (srov. § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 11. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru