Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3198/2020Usnesení NS ze dne 18.11.2020

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3198.2020.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1,3,7 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3198/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, identifikační číslo osoby 00001350, zastoupené Mgr. Peterem Olejárem, advokátem se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, proti povinné M. M. M., narozené XY, bytem XY, pro 92 181,06 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 203 EX 03575/14, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. července 2020, sp. zn. 20 Co 67/2020, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci byla povinná usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2020, sp. zn. 20 Cdo 3198/2020, vyzvána k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. července 2020, sp. zn. 20 Co 67/2020, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatelka vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, byla-li o takovém procesním následku dovolatelka ve výzvě poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 11. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru