Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3192/2020Usnesení NS ze dne 27.10.2020

HeslaExekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3192.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3192/2020-197

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v právní věci žalobkyně M. Š., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Helenou Deverovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, K Dolům č. 1924/42, proti žalované Strongwest, a. s., se sídlem v Pardubicích, Masarykovo náměstí č. 1544, identifikační číslo osoby 27529614, zastoupené JUDr. Ervínem Perthenem, MBA, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí č. 135/19, o vyloučení pohledávky z uspokojení, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 10 C 55/2019, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. května 2020, č. j. 14 Co 19/2020-153, takto:

Právní moc rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. května 2020, č. j. 14 Co 19/2020-153, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání žalobkyně, které bylo podáno proti tomuto rozsudku.

Odůvodnění:

Okresní soud v Litoměřicích rozsudkem ze dne 6. listopadu 2019, č. j. 10 C 55/2019-106, zamítl žalobu na určení, že pohledávka žalované proti P. Š. (manželu žalobkyně) z rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. Marka Landsmanna ze dne 26. listopadu 2015, č. j. Sw 91/15-10, se vylučuje z uspokojení rozvrhu výtěžku exekuce vedené soudním exekutorem Mgr. Petrem Polanským pod sp. zn. 131 EX 5138/13 (výrok I.) a uložil žalobkyni zaplatit náhradu nákladů řízení žalované (výrok II.).

Krajský soud v Ústí nad Labem k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 21. května 2020, č. j. 14 Co 19/2020-153, potvrdil ve výroku I. rozsudek soudu prvního stupně a ve výroku II. tohoto rozsudku změnil výši nákladů řízení žalované a opravil zřejmou nesprávnost spočívající v záměně označení účastnic (výrok I). Žalobkyni uložil zaplatit náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, přičemž navrhla odložení vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí podle ustanovení § 243 písm. a) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále též jen „o. s. ř.“). V dovolání uvedla, že neprodleným výkonem rozhodnutí jí hrozí závažná újma, neboť uspokojením pohledávky žalované z rozvrhové podstaty by došlo k nenávratné ztrátě těchto finančních prostředků, jelikož žalovaná v současné době není solventní a lze předpokládat, že by vyplacenou částku použila k úhradě svých jiných závazků, aniž by disponovala dalšími finančními prostředky.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.).

Ačkoliv dovolatelka navrhovala odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí, to, na rozdíl od odložení jeho právní moci, nepřichází v úvahu, neboť výplata přiznaných částek je vázána k právní moci rozvrhového usnesení (§ 338zi odst. 2 o. s. ř.).

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odložení právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a rozhodl shora uvedeným výrokem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 10. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru