Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3188/2017Usnesení NS ze dne 15.08.2017

HeslaPodmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3188.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3188/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České kanceláře pojistitelů se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 1724/129, identifikační číslo osoby 70099618, zastoupené Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky č. 135/68, proti povinným 1) V. S., a 2) Z. S., oběma L., pro 2 940 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky Mgr. Jany Kalistové, Exekutorský úřad Praha 8, pod sp. zn. 182 EX 1407/16, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočky v Táboře ze dne 3. ledna 2017, sp. zn. 15 Co 641/2016, 15 Co 642/2016, takto:

Dovolací řízení zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3. o. s. ř.) :

Krajský soud v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudní exekutorky Mgr. Jany Kalistové, Exekutorský úřad Praha 8, ze dne 21. 11. 2016, č. j. 182 Ex 1407/16, kterým byl odmítnut návrh na odklad exekuce, a č. j. 182 Ex 1407/16-65, kterým byla zamítnuta žádost povinných o ustanovení zástupce pro exekuční řízení.

Povinní napadli usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“.

Řízení o dovolání povinných Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelé nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), na výzvu soudní exekutorky Mgr. Jany Kalistové, Exekutorský úřad Praha 8, ze dne 3. 5. 2017, č. j. 182 EX 1407/16-148, vadu dovolání spočívající v nedostatku zastoupení advokátem neodstranili, a ze spisu nevyplývá, že by dovolatelé prokázali právnické vzdělání podle § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudní exekutorky nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. 8. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru