Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3151/2019Usnesení NS ze dne 19.11.2019

HeslaExekuce
Poplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3151.2019.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb. ve znění od 30.09.2017


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3151/2019-403

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému L. J., narozenému XY, bytem XY, pro 7 802 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 EXE 1663/2015, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. srpna 2019, č. j. 28 Co 253/2019-345, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Ve shora označené věci byl povinný usnesením Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, č. j. 20 Cdo 3151/2019-398, vyzván k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze (dále „odvolací soud“) ze dne 14. 8. 2019, č. j. 28 Co 253/2019-345, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do 15 dnů od doručení výzvy.

Protože dovolatel vyměřený soudní poplatek v určené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje, byl-li o takovém procesním následku dovolatel ve výzvě poučen (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatele zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

Dovolací soud se již nezabýval opakovanou žádostí povinného o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce, a to se zřetelem k tomu, že usnesením odvolacího soudu, jež povinný napadá dovoláním, bylo právě o těchto otázkách rozhodnuto (tak, že návrhům povinného odvolací soud nevyhověl), je-li třeba zdůraznit, že dovolatel ke svým poměrům žádné nové skutečnosti ani neuvádí a že dovolání o uvedených otázkách není přípustné ex lege (srov. § 238 odst. 1 písm. i/ a písm. j/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/, a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. 11. 2019

JUDr. Aleš Zezula

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru