Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3138/2017Usnesení NS ze dne 17.07.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3138.2017.1
Dotčené předpisy

§ 234c odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3138/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné XEROX CZECH REPUBLIC s. r. o. se sídlem v Praze 4, Vyskočilova č. 1461/2a, zastoupené JUDr. Adamem Batunou, advokátem se sídlem v Praze, Václavské náměstí č. 846/1, proti povinnému Mgr. F. Š., P., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Jiřice, zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí č. 287/18, pro 46 416,48 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 33 EXE 34/2014, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 2. 2017, č. j. 70 Co 63/2017-76, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3. o. s. ř.) :

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 20. 12. 2016, č. j. 33 EXE 34/2014-68, kterým byl zamítnut návrh povinného ze dne 17. 5. 2016 na zastavení exekuce, jejímž vedením byl pověřením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 17. 1. 2014, č. j. 33 EXE 34/2014-23, pověřen soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014, dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč [§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.] – odvolací soud rozhodoval ve věci zastavení exekuce nařízené k vymožení částky 46 416,48 Kč s příslušenstvím (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 187/2017). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 17. 7. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru