Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 312/2021Usnesení NS ze dne 16.03.2021

HeslaPoplatky soudní
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:20.CDO.312.2021.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 312/2021

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné Dexindra s. r. o., se sídlem v Praze 1, Staré Město, Křižovnická 86/6, identifikační číslo osoby 04113811, zastoupené Mgr. Ludmilou Pražákovou, advokátkou se sídlem v Praze 5, Matoušova 515/12, proti povinné H. V., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Bedri Tomáškem, advokátem se sídlem v Kolíně, Politických vězňů 27, za účasti vydražitele T. M., narozeného XY, bytem XY, pro 208 794,26 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Jana Fendrycha, Exekutorský úřad Praha 2, pod sp. zn. 132 EX 865/16, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. května 2020, č. j. 20 Co 57/2020-122, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Ve shora označené věci Nejvyšší soud vyzval dovolatelku usnesením ze dne 3. 2. 2021, sp. zn. 20 Cdo 312/2021, doručeným jí dne 9. 2. 2021, k zaplacení soudního poplatku z dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 12. 5. 2020, č. j. 20 Co 57/2020-122, ve výši 4 000 Kč (viz položka 23 bod 2 a 8 Sazebníku soudních poplatků jako přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném od 30. 9. 2017, dále jen „ZSOP“) do patnácti dnů od doručení výzvy.

Nejvyšší soud tak učinil poté, co dovolatelkou podaný návrh na osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení pověřený soudní exekutor JUDr. Jan Fendrych, Exekutorský úřad Praha 2, pravomocným usnesením ze dne 24. 9. 2020, č. j. 132 EX 865/16-139, zamítl, a k odvolání dovolatelky uvedené rozhodnutí Krajský soud v Praze usnesením ze dne 16. 12. 2020, č. j. 20 Co 312/2020-27, potvrdil.

Dovolatelka na výzvu Nejvyššího soudu reagovala dne 23. 2. 2021 jen žádostí o prodloužení lhůty k úhradě soudního poplatku o (dalších) deset dnů, a to navzdory poučení, že k zaplacení soudního poplatku po marném uplynutí lhůty již přihlédnout nelze. Ani ke dni 11. 3. 2021 však soudní poplatek za podané dovolání nebyl uhrazen.

Protože dovolatelka požadovaný soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 9 odst. 1 ZSOP zastavuje se zřetelem k tomu, že o takovém procesním následku byla povinná ve shora specifikované výzvě poučena (srov. § 9 odst. 3 ZSOP). Právní mocí usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku poplatková povinnost dovolatelky zaniká (viz § 9 odst. 7 ZSOP).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bude rozhodováno ve zvláštním režimu (s odkazem na § 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční

činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 3. 2021

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru