Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3111/2020Usnesení NS ze dne 03.11.2020

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3111.2020.1
Dotčené předpisy

§ 73a odst. 10 předpisu č. 120/2001 Sb.

§ 109 odst. 1 písm. c) předpisu č. 182/2006 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3111/2020-232

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné IT credit, s.r.o., se sídlem v Praze 8, Pernerova č. 502/50, identifikační číslo osoby 26444437, zastoupené JUDr. Jiřím Machem, advokátem se sídlem v Jindřichově Hradci, Masarykovo náměstí č. 1, proti povinné FORTIS Bohemia, spol. s r.o., se sídlem v Praze 4, Čerčanská č. 633/20, identifikační číslo osoby 48592161, zastoupené Mgr. Bc. Martinem Křížem, advokátem se sídlem v Praze 9, Davidovičova č. 1675/4, pro zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitých věcech, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 68 EXE 1002/2019, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. března 2020, č. j. 14 Co 68/2020-192, takto:

Dovolání povinné se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. března 2020, č. j. 14 Co 68/2020-192, kterým odvolací soud změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. ledna 2020, č. j. 68 EXE 1002/2019-171, tak, že se exekuce nezastavuje, podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen „o. s. ř.“, odmítl pro nepřípustnost, neboť právní názor odvolacího soudu je v souladu s judikaturou dovolacího soudu (srov. § 237 o. s. ř.).

Dovolatelka ve svém dovolaní namítala, že otázka, zda právní mocí exekučního příkazu zřízením exekutorského zástavního práva podle ustanovení § 73a odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „ex. řád“, dochází k provedení exekuce ve smyslu ust. § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 31. 5. 2019, nebyla dosud v rozhodování dovolacího soudu vyřešena. Tím ovšem opomíjí usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. srpna 2020, sp. zn. 20 Cdo 2081/2020, kterým již bylo meritorně rozhodnuto o této otázce, a to za obdobných skutkových okolností k podanému dovolání právě povinné, která v něm uvedla totožné námitky jako v nyní projednávané věci.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. ex. řádu).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 11. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru