Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3083/2020Usnesení NS ze dne 11.11.2020

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.3083.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3083/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné M. R., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Renátou Pešlovou, advokátkou se sídlem v Praze 4, Tomíčkova č. 2287/9, proti povinnému L. S., narozenému dne XY, bytem XY, pro 153 630 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Dušana Šnaidera, Exekutorský úřad Praha-západ, pod sp. zn. 174 Ex 146/18, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2020, sp. zn. 18 Co 143/2019, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

II. Povinnému se vrací soudní poplatek z dovolání v částce 3 200 Kč. Poplatek bude vrácen Nejvyšším soudem po právní moci tohoto usnesení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2020, sp. zn. 18 Co 143/2019, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel ani přes výzvy soudního exekutora ze dne 7. února 2018, č. j. 041 EX 1443/11-204, a ze dne 18. srpna, č. j. 174EX 146/18-184, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. 11. 2020

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru