Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3055/2013Usnesení NS ze dne 30.10.2013

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.3055.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3055/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněného Dopravního podniku hlavního města Prahy, a.s., se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, proti povinnému V. L., zastoupenému Městysem Zlonice jako opatrovníkem, se sídlem ve Zlonicích, náměstí Pod Lipami 29, právně zastoupenému JUDr. Jiřinou Jirákovou, advokátkou se sídlem ve Slaném, Třebízského 175, pro 4.032,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 56EXE 184/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 25. 10. 2012, č. j. 19Co 481/2012-62, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 27. 4. 2012, č. j. 56EXE 184/2011-42, kterým zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Povinný podal proti usnesení krajského soudu dovolání, které vzal svým podáním ze dne 31. 5. 2013 zpět. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012, (dále též jen „o. s. ř.“), zastavil.

Protože exekuce již byla ukončena, rozhodl dovolací soud o nákladech dovolacího řízení. Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v dovolacím řízení náklady nevznikly. Tomu odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 146 odst. 2 věta první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru