Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3036/2017Usnesení NS ze dne 28.11.2017

HeslaPodmínky řízení
Exekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.3036.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3036/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Ivanou Kudrnovou v exekuční věci oprávněného Ing. J. C., P., zastoupeného Mgr. Petrem Vavříkem, advokátem se sídlem v Přerově, Bartošova č. 1660/16, proti povinnému J. P., L. n. B., pro 259 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 28 EXE 1731/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 30. 8. 2016, č. j. 40 Co 221/2016-133, takto:

I. Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 30. 8. 2016, č. j. 40 Co 221/2016-133, potvrdil usnesení ze dne 16. 12. 2015, č. j. 103 Ex 42734/14-73, kterým soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, udělil vydražiteli H. R. příklep na vydražené nemovité věci ve výlučném vlastnictví povinného. Vydražiteli a povinnému nebylo přiznáno právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Jeho žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení soud prvního stupně usnesením ze dne 15. 2. 2017, č. j. 28 EXE 1731/2014-38, zamítl. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 3. 2017.

Nadále zůstává nesplněna podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, jejíž nedostatek brání – kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje – vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí. Dovolání nebylo sepsáno advokátem, přitom ze spisu nevyplývá, že by povinný sám měl právnické vzdělání. Ke zhojení tohoto nedostatku nedošlo ani přes řádnou výzvu soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 10. 2017, sp. zn. 20 Cdo 3036/2017).

Nejvyšší soud tedy dovolací řízení podle § 104 odst. 2 věty třetí, § 241b odst. 2 a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 29. 9. 2017 (srov. článek II, bod 2 zákona č. 293/2013 a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017) – dále též jen „o. s. ř.“, zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. 11. 2017

JUDr. Ivana Kudrnová

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru