Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 3020/2019Usnesení NS ze dne 10.09.2019

HeslaExekuce
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3020.2019.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 3020/2019-107

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem v Praze 3, Orlická č. 4/2020, identifikační číslo osoby 41197518, proti povinnému P. Z., narozenému dne XY, bytem XY, zastoupenému JUDr. Jiřím Cajthamlem, Dr., advokátem se sídlem v Teplicích, Modlanská č. 731/20, pro 91 601 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 46 EXE 1260/2018, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 3. ledna 2019, č. j. 8 Co 2/2019-62, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 3. ledna 2019, č. j. 8 Co 2/2019-62, potvrdil usnesení Okresního soudu v Teplicích ze dne 29. října 2018, č. j. 46 EXE 1260/2018-46, kterým zamítl návrh povinného na zastavení exekuce.

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti výše uvedenému usnesení, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) zastavil, neboť dovolatel vzal podáním ze dne 1. srpna 2019 své dovolání zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. 9. 2019

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru