Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2998/2005Usnesení NS ze dne 24.02.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:20.CDO.2998.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2998/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné P. S., a. s., proti povinnému P. Z., pro 19.869,93 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 10 Nc 5131/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2005, č.j. 26 Co 70/2005-45, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 17. 3. 2004, č.j. 10 Nc 5131/2004-5, jímž Okresní soud v Kladně nařídil podle rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při H. k. ČR a A. k. ČR ze dne 16. 4. 2003, č.j. Rsp 40/03, k vydobytí pohledávky 19.869,93 Kč s příslušenstvím exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil Mgr. M. T., soudního exekutora.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/, odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen „o.s.ř.“).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 8. 6. 2005, č.j. 10 Nc 5131/2004-57, soud prvního stupně dovolatele vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolil pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, předložil jeho plnou moc a jím sepsané dovolání; dovolatel byl současně poučen, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Poté, co dne 22. 7. 2005 převzal výzvu, požádal dovolatel podáním z 28. 7. 2005 o prodloužení lhůty ke splnění shora uvedeného požadavku.

Usnesením ze dne 21. 10. 2005, č.j. 10 Nc 5131/2004-67, soud prvního stupně podle § 55 o.s.ř. prodloužil lhůtu do 7. 11. 2005; toto rozhodnutí bylo povinnému doručeno 3. 11. 2005 uložením ve smyslu § 46 odst. 5 o.s.ř. (podle záznamu na doručence listinu převzal 15. 11. 2005).

Na usnesení o prodloužení lhůty povinný – se zdůvodněním, že je převzal po jejím uplynutí – reagoval žádostí „o stanovení nového termínu pro výše uvedené.“

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. února 2006

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru