Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2988/2008Usnesení NS ze dne 26.08.2008

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2008:20.CDO.2988.2008.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 4 písm. a) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2988/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Petra Šabaty ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné m. č. P. proti povinnému F. K., pro 1293,60 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 33 E 279/2005-5, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 8. 2007, č. j. 25 Co 388/2007-13, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 16. 6. 2005, č. j. 33 E 279/2005-5, jímž Obvodní soud pro Prahu 8 nařídil podle rozhodnutí správního odboru Úřadu městské části Praha 1 ze dne 31. 10. 2000, sp. zn. R 166/2000, ve spojení s rozhodnutím odboru občanskosprávních agend M. m. P. ze dne 5. 12. 2000, sp. zn. RO 289/2000 M., k uspokojení pohledávky ve výši 1293,60 Kč a nákladů předcházejícího řízení ve výši 500,- Kč, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.

Je-li dovolatelem – jako v projednávaném případě – fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno [srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“)].

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 4. 3. 2008, č. j. 33 E 279/2005-17, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Na výzvu, která mu byla doručena 12. 3. 2008, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. srpna 2008

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru