Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2982/2010Usnesení NS ze dne 21.09.2011

HeslaDovolací důvody
Přípustnost dovolání
Zastavení výkonu rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2011:20.CDO.2982.2010.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.

§ 241a odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2982/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné V. K., proti povinnému J. K., zastoupenému Mgr. Vojtěchem Fořtem, advokátem se sídlem v Domažlicích, Npor. O. Bartoška 15, pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 11 E 1191/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 2. září 2009, č. j. 61 Co 157/2009 - 240, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Krajský soud shora označeným usnesením potvrdil (v pořadí třetí) usnesení ze dne 12. 2. 2009, č. j. 11 E 1191/2005 - 201, jímž Okresní soud v Domažlicích zamítl návrh povinného na zastavení a na odklad výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, nařízený jeho usnesením ze dne 25. 11. 2005, sp. zn. 11 E 1191/2005. Konstatoval, že byť se okresní soud důsledně neřídil pokyny obsaženými v jeho předchozích zrušovacích usneseních, neboť znovu nevyčíslil výši výživného, které měl povinný zaplatit a ve skutečnosti zaplatil, rozhodl věcně správně. Odvolací soud z provedených důkazů zjistil, že za roky 2003, 2004 a 2005 povinný žádný dluh na výživném nemá, za rok 2006 činí dluh částku 1.850,- Kč, za rok 2007 částku 4.100,- Kč a za rok 2008 částku 5.055,- Kč, tj. celkem 11.005,- Kč. Dospěl proto k závěru, že důvody pro zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 o. s. ř. ani pro odklad jeho provedení podle § 266 o. s. ř. nejsou dány.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, jehož přípustnost dovozuje z „§ 238a odst. 1 písm. b) o. s. ř.“ a § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť má za to, že „vychází z nesprávného skutkového zjištění“, přičemž zásadní právní význam napadeného rozhodnutí přikládá otázkám, „zda soud I. stupně se má důsledně řídit názorem soudu odvolacího, zda soud I. stupně svým postupem nezpůsobil nepřezkoumatelnost svého rozhodnutí, a zda výši dlužného výživného má soud vyčíslit přesně“. Dovolatel odvolacímu soudu vytýká, že zcela opomenul skutková zjištění na čísle listu 110 spisu (o tom, že zákonná zástupkyně tehdy nezletilé oprávněné přijala platby od firmy BHV Truck, spol. s r.o. ve výši 1.800,- Kč a ve výši 24.600,- Kč), v důsledku čehož dospěl k nesprávnému závěru, že na výživném dluží částku 11.005,- Kč, ačkoliv ve skutečnosti má na výživném přeplatek ve výši 4.595,- Kč. Navrhl, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno a aby mu věc byla vrácena k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 a dospěl k závěru, že dovolání podle § 238a odst. 1 písm. c), odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není přípustné. Povinný v něm totiž uplatnil jen dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., spočívající v tom, že rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování; k okolnostem uplatněným dovolacím důvodem podle § 241a odst. 3 o. s. ř. [a podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř.] však dovolací soud nepřihlíží (srov. § 237 odst. 3 o. s. ř.).

Protože dovolání směřuje proti takovému rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný, Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. l a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť povinný nemá na náhradu nákladů tohoto řízení právo a oprávněné v němž žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. září 2011

JUDr. Olga Puškinová , v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru