Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2974/2020Usnesení NS ze dne 27.10.2020

HeslaPrávní moc rozhodnutí
Vykonatelnost rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2974.2020.2
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2974/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Karla Svobody, Ph.D., a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného WPB Capital, spořitelního družstva v likvidaci, se sídlem v Brně, Kamenná č. 835/13, identifikační číslo osoby 25780450, zastoupeného JUDr. Jiřím Hartmannem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská č. 5/49, proti povinné TY INVEST GROUP, s.r.o., se sídlem v Praze 8, Vřesová č. 684/12, identifikační číslo osoby 26468204, zastoupené JUDr. Filipem Princem, advokátem se sídlem v Praze 4, V Zátiší č. 520/23, pro 460 870 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno – venkov, pod sp. zn. 137 EX 7005/14, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2020, č. j. 14 Co 174/2020-233, takto:

I. Návrh povinné na odklad vykonatelnosti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2020, č. j. 14 Co 174/2020-233, se zamítá.

II. Právní moc usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2020, č. j. 14 Co 174/2020-233, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání povinné podaném proti tomuto usnesení.

Odůvodnění:

1. Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Petra Kociána, Exekutorský úřad Brno – venkov, ze dne 23. 3. 2020, č. j. 137 EX 7005/14-217, jímž byla určena cena nemovitých věcí povinné blíže specifikovaných ve výroku I. tohoto usnesení.

2. Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání a současně navrhla, aby dovolací soud odložil vykonatelnost usnesení odvolacího soudu.

3. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

4. Podle § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, kdyby neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

5. Výroky rozhodnutí soudu o určení ceny nemovité věci se nevykonávají (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 27 Cdo 5003/2017, uveřejněné pod číslem 144/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, proti němuž podaná ústavní stížnost byla odmítnuta usnesením Ústavního soudu ze dne 18. 8. 2020, sp. zn. IV. ÚS 118/20), proto Nejvyšší soud návrh povinné na odklad vykonatelnosti zamítl. Protože však v dané věci jsou splněny předpoklady pro odklad právní moci dovoláním napadeného usnesení, Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, odložil právní moc napadeného usnesení do právní moci rozhodnutí o povinnou podaném dovolání. Existuje totiž možnost, že dovoláním napadené usnesení nebude shledáno věcně správným a telefonickým dotazem na exekuční kancelář Exekutorského úřadu Brno – venkov bylo zjištěno, že soudní exekutor je připraven nařídit a provést dražební jednání ohledně předmětných nemovitostí, jakmile nabude právní moci usnesení o zamítnutí návrhu povinné na odklad exekuce, tzn., že lze předpokládat, že v nejbližší době bude nařízen nový termín dražebního jednání (viz úřední záznam ze dne 26. 10. 2020).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. 10. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru