Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2933/2010Usnesení NS ze dne 09.09.2010

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:20.CDO.2933.2010.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř.

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2933/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněné FINE CREDIT, a.s., se sídlem v Olomouci, Sokolská 536/22, IČ 268 66 919, zastoupené Mgr. Jiřím Kňávou, advokátem se sídlem v Olomouci, Vídeňská 635/8, proti povinné A. S., pro 5.633,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 7 Nc 3461/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. května 2010, č. j. 15 Co 214/2010 - 104, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Domažlicích usnesením ze dne 4. 5. 2009, č. j. 7 Nc 3461/2008 - 40, rozhodl, že „výrok I. usnesení Okresního soudu v Domažlicích č.j. 7 Nc 3461/2008 - 15 ze dne 28. 11. 2008 se doplňuje o následující část: Nařizuje se exekuce podle pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu sp. zn. 1103/2008 ze dne 6. 6. 2008 vydaného rozhodcem Mgr. Michalem Bazínkem pro náklady rozhodčího řízení – náklady advokátního zastoupení ve výši 19.390,- Kč“.

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 19. 5. 2010, č. j. 15 Co 214/2010 - 104, odvolání povinné podle ust. § 44 odst. 7 exekučního řádu odmítl.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 19. května 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. září 2010

JUDr. Olga Puškinová ,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru