Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2926/2017Usnesení NS ze dne 03.07.2017

HeslaExekuce
Dovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2926.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2926/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, se sídlem v Paříži, 1 Boulevard Haussmann, Francouzská republika, registrační číslo 542097902, jednající v České republice prostřednictvím BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod, se sídlem v Praze 5, Karla Engliše č. 3208/5, identifikační číslo osoby 03814742, zastoupené Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Voršilská č. 130/10, proti povinným 1) Z. Š., a 2) L. Š., oba L. u V., pro 136 667 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Radka Karafiáta, Exekutorský úřad Jihlava, pod sp. zn. 35 EX 1272/11, o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. února 2017, č. j. 17 Co 67/2017-80, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 17. února 2017, č. j. 17 Co 67/2017-80, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatelé i přes výzvu soudního exekutora Mgr. Radka Karafiáta, Exekutorský úřad Jihlava, ze dne 21. března 2017, č. j. 35 EX 1272/11-82, nesplnili podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 7. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru