Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2910/2018Usnesení NS ze dne 04.09.2018

HeslaPoplatky soudní
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2018:20.CDO.2910.2018.1
Dotčené předpisy

§ 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2910/2018

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného Středočeského kraje se sídlem v Praze 5, Zborovská č. 81/11, identifikační číslo osoby 70891095, proti povinnému B. V., Č., pro 500 Kč s přísl., vedené u soudního exekutora Mgr. Ondřeje Svobody, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 184 EX 1742/17, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 26 Co 7/2018, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Povinný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 26 Co 7/2018.

Podáním dovolání povinnému vznikla povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání [srov. § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], který činí podle položky č. 23 bodu 8 (ve spojení s bodem 2 této položky) 4 000 Kč.

Povinný dosud nezaplatil soudní poplatek z dovolání, a to ani poté, co k tomu byl vyzván usnesením Nejvyššího soudu ze dne 1. 8. 2018, sp. zn. 20 Cdo 2910/2018.

Nejvyšší soud proto řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2018, sp. zn. 26 Co 7/2018, podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavil, aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Dovolatel v dovolání dále navrhuje odklad vykonatelnosti a právní moci dovoláním napadeného usnesení odvolacího soudu. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, dospěl k závěru, že jsou-li splněny důvody pro odmítnutí dovolání či pro zastavení dovolacího řízení (§ 243c o. s. ř.), není „projednatelný“ ani návrh na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu, protože jde o návrh akcesorický. S ohledem na výše uvedené se proto Nejvyšší soud nezabýval návrhem povinného na odklad vykonatelnosti a právní moci rozhodnutí odvolacího soudu.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 9. 2018

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru