Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2900/2020Usnesení NS ze dne 06.10.2020

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2900.2020.1
Dotčené předpisy

§ 240 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2900/2020-96

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného F. I., narozeného dne XY, bytem XY, proti povinné FORMAL GROUP s. r. o. se sídlem v Praze 8, Prvního pluku č. 143/12, identifikační číslo osoby 06639194, pro 65 605 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 15 EXE 5237/2019, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. ledna 2020, č. j. 58 Co 9/2020-31, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 13. 1. 2020, č. j. 58 Co 9/2020-31, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 16. 12. 2019, č. j. 15 EXE 5237/2019-19, kterým soud prvního stupně zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, jejímž provedením byl Obvodním soudem pro Prahu 8 dne 27. 9. 2019, č. j. 15 EXE 5237/2019-11, pověřen soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov. Usnesení odvolacího soudu bylo povinné doručeno dne 20. 1. 2020.

Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním, které bylo odesláno a soudu prvního stupně doručeno dne 21. 3. 2020.

Podle ustanovení § 57 odst. 1 věty první o. s. ř. lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo let se končí uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce.

Lhůta pro podání dovolání povinné uplynula dne 20. 3. 2020. Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné podle ustanovení § 243c odst. 3 věty první a § 218a o. s. ř. jako opožděné odmítl, neboť bylo podáno po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., jejíž zmeškání podle ustanovení § 240 odst. 2 o. s. ř. nelze prominout.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. 10. 2020

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru