Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2896/2013Usnesení NS ze dne 24.10.2013

HeslaPřípustnost dovolání
Výkon rozhodnutí
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2896.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013

§ 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2896/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Okresní správy sociálního zabezpečení Pardubice, se sídlem v Pardubicích, U Stadionu 2729, proti povinnému J. Č., zastoupenému Mgr. Monikou Ipserovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Sladkovského 505, pro 12.978,- Kč prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 39 E 84/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 29. dubna 2013, č. j. 22 Co 275/2013-40, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v záhlaví označeným rozhodnutím (výrokem I.) odmítl odvolání povinného (§ 218 písm. b/ o. s. ř.) proti výroku, jímž okresní soud z důvodu bezvýslednosti soupisu zastavil výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného, nařízený k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 12.978,- Kč; výrokem II. potvrdil výrok, jímž okresní soud žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení, a výrokem III. žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.). Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru