Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2882/2017Usnesení NS ze dne 03.07.2017

HeslaExekuce
Zastoupení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2882.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

II. ÚS 2776/17 ze dne 12.12.2017 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Jiří Zemánek


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2882/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněného M. N., R., proti povinnému M. B., P., pro 448 758 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Jana Škarpy, Exekutorský úřad Praha 4, pod sp. zn. 206 Ex 336/03, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 11 Co 732/2012-513, takto:

Řízení o dovolání povinného se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 2013, č. j. 11 Co 732/2012-513, podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“ zastavil, neboť dovolatel i přes výzvu soudního exekutora ze dne 25. dubna 2017, č. j. 206 Ex 336/03-596, nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 7. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru