Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2871/2020Usnesení NS ze dne 13.10.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2871.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 písm. b) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2871/2020-495

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky – Ministerstva financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 15, identifikační číslo osoby 00006947, proti povinné AKRO investiční společnost, a. s., se sídlem v Praze 6, Slunná 547/25, identifikační číslo osoby 49241699, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1, Opletalova 1535, o 717 164 357,98 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 EXE 384/2019, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 3. 2020, č. j. 72 Co 384,385/2019-310, takto:

Právní moc usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 3. 2020, č. j. 72 Co 384, 385/2019-310, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání povinné podaném proti tomuto usnesení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 13. 8. 2019, č. j. 34 EXE 384/2019-215 a ze dne 15. 8. 2019, č. j. 34 EXE 384/2019-218, kterými byl zamítnut návrh povinné na zastavení, resp. částečné zastavení exekuce. Proti tomuto rozhodnutí podala povinná dovolání a současně navrhla, aby dovolací soud odložil právní moc napadeného usnesení, neboť v případě zrušení napadeného rozhodnutí Nejvyšším soudem by pokračování exekuce na majetek podílových fondů obhospodařovaných povinnou bylo nezákonné a vedlo k újmě na straně podílových fondů s tím, že jiné osoby než účastníka řízení se odklad právní moci nedotkne.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. část první čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 243 písm. b) o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může dovolací soud i bez návrhu odložit právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a rozhodl shora uvedeným výrokem.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. 10. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru