Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2821/2011Usnesení NS ze dne 02.09.2011

HeslaDovolání
Exekuce
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2011:20.CDO.2821.2011.1
Dotčené předpisy

§ 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění do 01.07.2009

bod 12 předpisu č. 7/2009 Sb.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 770/12 (_)
soudce zpravodaj prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2821/2011

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně

JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, identifikační číslo osoby 00005886, zastoupené JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, s adresou pro doručování Praha 2, Ječná 39a, proti povinné N. P., zastoupené Mgr. Filipem Vyskočilem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 32, pro 808,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 55 Nc 22993/2009, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 10. 2010, č. j. 16 Co 336/2010-33, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

V záhlaví uvedeným rozhodnutím odvolací soud potvrdil usnesení ze dne 15. 12. 2009, č. j. 55 Nc 22993/2009-3, kterým soud prvního stupně podle svého rozhodnutí ze dne 27. 8. 2002, sp. zn. 6 C 167/2002, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 808,- Kč, nákladů řízení 3 750,- Kč a nákladů exekuce i oprávněné, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického Ph.D.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná prostřednictvím svého právního zástupce dovoláním.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Části první, Čl. II Přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu (vyhlášeným) vydaným po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení již ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinné 19. 10. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné.

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. září 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru