Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 280/2001Usnesení NS ze dne 19.07.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.280.2001.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 280/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného P. J., proti povinné V. J., odebráním klíčů, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 71 E 692/97, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 28. dubna 2000, č. j. 10 Co 351/2000-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozhodnutím krajský soud usnesení okresního soudu ze dne 17. ledna 2000, č. j. 71 E 692/97-82, ve výroku, jímž okresní soud prohlásil výkon rozhodnutí odebráním klíčů za nepřípustný, zrušil a ve výroku o zastavení exekuce změnil tak, že návrh na zastavení výkonu rozhodnutí zamítl, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež posléze, podáním ze dne 26. června 2001, vzala zpět.

Nejvyšší soud v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolací řízení podle ustanovení § 243b odst. 4 věty druhé občanského soudního řádu ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (viz část dvanáctá, hlava I, bod 17 tohoto zákona), tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále jen „o. s. ř.\"), zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, povinnému, jenž by měl právo na náhradu nákladů tohoto řízení, prokazatelné náklady (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. července 2001

JUDr. Vladimír Mikušek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru