Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2797/2017Usnesení NS ze dne 03.07.2017

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.2797.2017.1
Dotčené předpisy

§ 240 odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 42 odst. 3,5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013

§ 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2797/2017

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou, v exekuční věci oprávněné GLORY DAZE ASSOCIATED S.A., se sídlem 33 Porter Road, P. O. Box 3169, PMB 103, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registrační číslo osoby 584444, zastoupené Mgr. Karlem Somolem, advokátem se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí č. 671/24, proti povinným 1) F. Š., a 2) D. Š., pro 451 663,70 Kč s příslušenstvím, vedené u soudní exekutorky JUDr. Jany Jarkové, Exekutorský úřad Zlín, pod sp. zn. 207 EX 1468/06, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. listopadu 2016, č. j. 10 Co 744/2016-837, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Krajský soud v Ostravě potvrdil v záhlaví označeným rozhodnutím usnesení soudního exekutora JUDr. Martina Růžičky, Exekutorský úřad Zlín, ze dne 27. června 2016, č. j. 77 EX 1468/06-815.

Z obsahu spisu vyplývá, že usnesení odvolacího soudu bylo povinnému doručeno fikcí dne 30. 1. 2017 (uplynutím deseti dnů ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí) a posledním dnem dvouměsíční lhůty pro podání dovolání ve smyslu § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, byl čtvrtek 30. března 2017. Povinný dovolání podal prostřednictvím provozovatele poštovních služeb až dne 31. 3. 2017, tedy po marném uplynutí dovolací lhůty.

K podání povinného doručenému v elektronické podobě (emailem) dne 17. 3. 2017 na elektronickou podatelnu Exekutorského úřadu Zlín nelze přihlížet, neboť nebylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (§ 42 odst. 5 o. s. ř.) a následně nebylo ve smyslu § 42 odst. 3 o. s. ř. ve lhůtě 3 dnů doplněno předložením originálu či písemným podáním shodného znění.

Nejvyšší soud proto postupoval podle § 243c odst. 3 věty první, § 218a a § 243f odst. 2 o. s. ř. a dovolání pro opožděnost odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. 7. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru