Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2787/2020Usnesení NS ze dne 20.10.2020

HeslaZastoupení povinné [ Zastoupení ]
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2787.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2787/2020

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Alešem Zezulou v exekuční věci oprávněné České průmyslové zdravotní pojišťovny, se sídlem

v Ostravě-Vítkovicích, Jeremenkova 11/161, identifikační číslo osoby 47672234, zastoupené JUDr. Annou Antlovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Sadová 2650/20, proti povinnému L. R., narozenému XY, bytem XY, pro 76 295 Kč s příslušenstvím, vedené u soudního exekutora Mgr. Alana Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, pod sp. zn. 197 EX 84448/12, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2018, č. j. 9 Co 141/2017-176, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. ledna 2018, č. j. 9 Co 141/2017-176, zastavuje podle ustanovení § 241b odst. 2 ve spojení s § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), neboť dovolatel přes výzvu soudního exekutora Mgr. Alana Havlice, Exekutorský úřad Jeseník, ze dne 11. 8. 2020, č. j. 197 EX 84448/12-222, a dodatečnou výzvu Nejvyššího soudu ze dne 15. 9. 2020, sp. zn. 20 Cdo 2787/2020, která mu byla doručena dne 29. 9. 2020 a v níž byl poučen o příslušných procesních důsledcích, neodstranil ve stanovené lhůtě nedostatek obligatorní podmínky právního zastoupení pro dovolací řízení.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 10. 2020

JUDr. Aleš Zezula

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru