Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2787/2000Usnesení NS ze dne 26.04.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:20.CDO.2787.2000.1

přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2787/2000

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné A. Š., proti povinnému K. Š., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 21 E 1403/98, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. ledna 2000, sp. zn. 11 Co 1213/99-24, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Povinný podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení ze dne 7. října 1999, č.j. 21 E 1403/98-14, kterým Okresní soud v Opavě nařídil provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu nařízeného usnesením téhož soudu ze dne 25. června 1999, č.j. 21 E 1403/98-9.

Jelikož při podání dovolání nebyl povinný zastoupen advokátem, soud prvního stupně ho usnesením ze dne 2. října 2000, č.j. 21 E 1403/98-40, doručeným dne 6. října 2000 (srov. doručenku na č.l. 40 p.v.), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení do deseti dnů odstranil (tím, že předloží plnou moc advokáta, pokud nemá sám právnické vzdělání).

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2000 (srov. část dvanáctou, hlavu první, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.), dále jen „o.s.ř.\", musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná; v takovém případě musí být dovolání advokátem i sepsáno (srov. § 241 odst. 2 větu druhou o.s.ř.).

Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač k tomu byl řádně vyzván a o následcích nesplnění této podmínky poučen.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 věty první o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 26. dubna 2001

JUDr. Pavel Krbek,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru