Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2761/2013Usnesení NS ze dne 24.09.2013

HeslaExekuce
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2761.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 218 písm. c) o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2761/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Tessile ditta services a.s., se sídlem v Brně, Vinohrady 794/45, identifikační číslo osoby 283 29 082, zastoupené Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem v Praze 3 - Žižkově, Táboritská 23/1000, proti povinnému M. K., o návrhu oprávněné na nařízení exekuce, pro 968,- Kč, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 18542/2011, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. prosince 2012, č. j. 12 Co 1561/2012 - 24, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.) :

Okresní soud v Mostě usnesením ze dne 15. 3. 2012, č. j. 43 EXE 18542/2011 - 11, nařídil podle vykonatelného rozsudku téhož soudu ze dne 24. 2. 2011, č. j. 11 EC 244/2010 - 22, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 968,- Kč se specifikovanými úroky z prodlení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 6.420,- Kč, a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora JUDr. Juraje Podkonického, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5.

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 18. 12. 2012, č. j. 12 Co 1561/2012 - 24, podle § 44 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění účinném od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2012, odvolání povinného proti usnesení soudu prvního stupně odmítl.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 18. 12. 2012, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.) a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) bylo podle občanského soudního řádu účinného do 31. 12. 2012 možné podat dovolání jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), a stejně ani proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo podle § 44 odst. 7 exekučního řádu, ve znění účinném od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2012, odmítnuto odvolání, nepočítalo [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru