Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2756/2020Usnesení NS ze dne 02.12.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:20.CDO.2756.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2756/2020-248

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné QFUS spol. s r. o., se sídlem v Praze 1, V Celnici 1028/10, identifikační číslo osoby 03841715, proti povinnému V. L., narozenému XY, bytem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupenému Mgr. Karlem Mazzolinim, advokátem se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí 831/21, pro 14 350 262,13 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 5093/2019, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 3. 2020, č. j. 8 Co 259/2019-207, takto:

I. Právní moc usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 3. 2020, č. j. 8 Co 259/2019-207, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání povinného podaném proti tomuto usnesení.

II. Návrh povinného na odklad vykonatelnosti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 3. 2020, č. j. 8 Co 259/2019-207, se zamítá.

Odůvodnění:

Povinný podal dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 11. 3. 2020, č. j. 8 Co 259/2019-207, kterým odvolací soud změnil usnesení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 4. 9. 2019, č. j. 31 EXE 5093/2019-22, tak, že se návrh povinného na zastavení exekuce datovaný dnem 22. 2. 2019 zamítá. V dovolání povinný současně navrhl, aby dovolací soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí. Uvedl, že soudní exekutorka vydala exekuční příkaz prodejem nemovité věci (rodinného domu) ve vlastnictví povinného, která slouží k zajištění bytových potřeb povinného, jeho manželky a jeho dvou dcer a povinný ji využívá k výkonu své podnikatelské činnosti (má v ní umístěnou dílnu). Zpeněžením nemovité věci by rodina povinného přišla o zajištěné bydlení a povinnému by bylo zamezeno v získávání prostředků pro zajištění obživy. Povinný také poukázal na svůj špatný zdravotní stav, v jehož důsledku od roku 2017 pobírá plný invalidní důchod pro invaliditu I. stupně.

Nejvyšší soud postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 2. 2019, dále jen „o. s. ř.“.

V souladu s § 243 o. s. ř. může dovolací soud před rozhodnutím o dovolání i bez návrhu odložit a) vykonatelnost napadeného rozhodnutí, pokud by neprodleným výkonem rozhodnutí nebo exekucí hrozila dovolateli závažná újma, nebo b) právní moc napadeného rozhodnutí, je-li dovolatel závažně ohrožen ve svých právech a nedotkne-li se odklad právních poměrů jiné osoby než účastníka řízení.

Nejvyšší soud, aniž by předjímal výsledek dovolacího řízení, dospěl k závěru, že jsou splněny podmínky pro odklad právní moci rozhodnutí odvolacího soudu, a jeho právní moc proto odložil do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Návrh na odklad vykonatelnosti Nejvyšší soud zamítl, neboť podle dovoláním napadeného rozhodnutí odvolacího soudu nelze nařídit výkon rozhodnutí nebo exekuci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. 12. 2020

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru