Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 274/2013Usnesení NS ze dne 01.02.2013

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.274.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 274/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky – České správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení, se sídlem v Praze 8, Trojská 1997/13a, proti povinnému Ing. J. J., pro peněžité plnění, prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 43 E 837/2009, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 5. 2012, č. j. 62 Co 386/2011-61, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud napadeným rozhodnutím potvrdil usnesení obvodního soudu ze dne 6. 5. 2011, č. j. 43 E 837/2009-38.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu podáním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by byl dovolatel právnicky vzdělán (§ 241 odst. 1, 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen ,,o. s. ř.“). Usnesením ze dne 18. 10. 2012 soud tedy vyzval povinného, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení zvolil advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň jej poučil, že nevyhoví-li výzvě, soud řízení zastaví (§ 104 odst. 2 o. s. ř.). Dovolatel vytčený nedostatek neodstranil.

Nejvyšší soud ve věci rozhodl podle občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (srov. část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb. a čl. II, Přechodná ustanovení, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.).

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání – vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje – vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.). Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stádiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. února 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D., v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru