Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2725/2013Usnesení NS ze dne 18.09.2013

HeslaDovolání
Exekuce
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2725.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243f odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2725/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D. v exekuční věci oprávněné Wüstenrot hypoteční banka a. s., se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1718/8, identifikační číslo osoby 26747154, zastoupené JUDr. Markem Novotným, advokátem se sídlem v Praze 2, Šafaříkova 5, proti povinným 1) S. M., 2) L. P., pro 3,855.906,27 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 23 EXE 2416/2011, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně, ze dne 24. 1. 2013, č. j. 58 Co 682/2012-99, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v záhlaví označeným usnesením rozhodl o odvolání povinného 2) proti usnesení z 23. 11. 2012, č. j. 147 EX 846/11-88, kterým soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák Ph.D. rozhodl o určení ceny nemovitostí povinného 2). Ten napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním, jež vykazovalo nedostatek bránící pokračování dovolacího řízení (nebylo sepsáno advokátem). Protože přes výzvu soudu dovolatel vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranil (usnesení ze dne 11. 7. 2013, č. j. 147 EX 846/11-138, mu bylo doručeno 15. 7. 2013), Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 věty třetí a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.), zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru