Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2721/2004Usnesení NS ze dne 22.03.2005

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2005:20.CDO.2721.2004.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2721/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr.Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné B. I., s.r.o., zastoupené advokátkou, proti povinné M. Ch., prodejem movitých věcí, pro 40.904.- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočky v Havířově pod sp. zn. 126 E 702/2003, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31.3.2004, č.j. 10 Co 274/2004-33, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí.

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná včasné dovolání. Protože nebyla kvalifikovaně zastoupena, soud prvního stupně ji vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Zároveň soud povinnou upozornil, že nevyhoví-li jeho výzvě, dovolací soud dovolací řízení zastaví.

Na výzvu, která jí byla doručena 19.10.2004, povinná neodpověděla.

S ohledem na dobu podání dovolání se v této věci užije zák. č. 120/2004 Sb., kterým se m.j. s účinností od 19.března 2004 mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „ o.s.ř.“).

Z ustanovení § 241 odstavec 1 o.s.ř. plyne, že není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Tato zásada pak ve smyslu odstavce 2 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1 , § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření a nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka – navzdory takovému opatření – ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř: oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 22. března 2005

JUDr. František Ištvánek, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru