Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

20 Cdo 2696/2013Usnesení NS ze dne 24.09.2013

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:20.CDO.2696.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 104 odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

20 Cdo 2696/2013

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné UP PROMOTION s.r.o., se sídlem v Praze 8 - Karlíně, Křižíkova 254/5, identifikační číslo osoby 627 42 680, zastoupené JUDr. Pavlem Budilem, advokátem se sídlem v Benešově, Masarykovo nám. 4, proti povinnému S. B., za účasti manželky povinného M. B., pro 1.490,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 58 EXE 500/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. května 2012, č. j. 66 Co 940/2011 - 121, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Stručné odůvodnění(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Novém Jičíně usnesením ze dne 14. 6. 2011, č. j. 58 EXE 500/2010 - 107, zamítl návrh povinného S. B. a jeho manželky M. B. ze dne 6. 2. 2011 na zastavení exekuce a současně rozhodl, že o nákladech řízení mezi účastníky rozhodne soudem pověřený exekutor.

Krajský soud v Ostravě shora označeným usnesením k odvolání povinného usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním (podání ze dne 1. 10. 2012), aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.

Dovolací soud rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 7. 2009 do 31. 12. 2012 (viz článek II, bod 12. části první zákona č. 7/2009 Sb. a článek II, bod 7. části první zákona č. 404/2012 Sb.).

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 5. 12. 2012, č. j. 58 EXE 500/2010 - 140, které bylo povinnému doručeno dne 20. 12. 2012, byl povinný mj. vyzván, aby své podání ze dne 1. 10. 2012 opravil a doplnil tak, aby bylo zcela jasno a patrno, zda svým podáním mínil podat dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2012, č. j. 66 Co 940/2011 - 121, s tím, že pokud svým podáním mínil podat dovolání, je nutné, aby „toto dovolání obsahovalo všechny náležitosti, které vymezuje ustanovení § 241 a § 241a o. s. ř., tedy především musí být jako dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem…“; současně konstatoval, že pokud povinný ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení nepřistoupí k odstranění vad svého podání a nebude-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., bude v této věci postupováno podle ustanovení § 104 odst. 2 o. s. ř. a řízení bude zastaveno (§ 241b odst. 2 o. s. ř. a § 243c odst. 1 o. s. ř.). Usnesením ze dne 13. 6. 2013, č. j. 58 EXE 500/2010 - 143, které bylo povinnému doručeno dne 27. 6. 2013, Okresní soud v Novém Jičíně v návaznosti na výše citované usnesení mj. opětovně vyzval povinného, aby soudu sdělil, který právní zástupce (advokát) jej bude v dovolacím řízení zastupovat, tedy kterého právního zástupce takto sám označuje, přičemž ke splnění této povinnosti stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Na výzvy soudu prvního stupně povinný dosud nereagoval.

Vzhledem k tomu, že dovolatel podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. září 2013

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru